SLUŽBYKATALOG


Stáhněte si katalog, kde jsou uvedeny produkty a jejich aplikace.

RYCHLOOBRÁTKOVÉ OPERACE

Syntetické chladící kapaliny jsou cestou budoucnosti

Moderní syntetická řešení kromě vynikajícího chlazení poskytují také výborné mazací vlastnosti, a jsou tedy vhodná jak pro běžné tak i nejnáročnější obráběcí operace, jako jsou protahování, vystružování, upichování a řezání závitů.

Špičkové technické vlastnosti a vysoký výkon jsou současné požadavky na řeznou kapalinu mísitelnou s vodou. Výše uvedená řezná kapalina také vykazuje vynikající trvanlivost jako významný přínos pro zákazníka. Skutečně špičková obráběcí kapalina navíc obsahuje, díky nejnovějšímu vývoji v jejich složení, chemikálie s minimálními negativními vlastnostmi z hlediska hygieny a ekologie. Syntetické řezné kapaliny, které obsahují minerální olej, překračují všechny tyto požadavky.Syntetické oleje jsou mnohem tepelně stabilnější než ropné produkty. Syntetika mohou mít lepší viskozitní pevnost filmu než ropné látky za vyšších teplot. Pevnost filmu naznačuje schopnost maziva zabírat prostor mezi dvěma kovovými povrchy pod tlakem nebo teplem, odvádět teplo a minimalizovat dotyk obou kovů a snižovat jejich opotřebění.

TOOL LIFE +20%

  • Vysoké mazací schopnosti v řezných a chladících kapalinách
  • Vynikající chladící schopnosti dovolují zvýšit rychlost obrábění
  • Zvýšení životnosti nástroje ( i o 20%) výrazně snižuje náklady na čas a spotřebu materiálu
  • Proti-pěnivé aditiva dovolují práci i s vysokými tlaky vody
  • Menší podráždění pokožky v důsledku mnohem nižšího biocidu ve srovnání s emulzními kapalinami
  • Absence minerálního oleje eliminuje tendenci kapaliny k biologickému napadení
  • Optimalizované smáčecí vlastnosti významně snižují vynášení kapaliny a tím i spotřebu
Velkou výhodou je udržování čisté pracovní plochy strojů a eliminace tvorby usazenin a povlaků.

Použití syntetických tekutin je také velkou výhodou pro hygienu práce a ochranu životního prostředí. Je zřejmé, že tyto typy výrobků bez výjimky splňují nejnovější legislativní požadavky.